Title Image

Blog

S radami, tipmi, informáciami a novinkami pre Vás
oznamovanie kategoria 2

Oznamovanie kategórie práce 2

Čo je to oznamovanie kategórie 2? Kto má túto povinnosť? Dokedy musím oznámiť kategóriu 2 a ako to urobiť? Kto môže kategóriu 2 oznamovať? Čo je oznamovanie kategórie 2 a dokedy je potrebné ho vykonať? Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce

Zraková záťaž

Zraková záťaž v pracovnom prostredí

Aké sú prejavy a dopady zrakovej záťaže zamestnancov ? Naša legislatíva uvádza, že zrakové ťažkosti sú: Spojené so zrakovým orgánom (tlak v očiach, pálenie očí, podráždenie, začervenané oči, slzenie očí), Vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní (mihanie pred očami, rozmazané videnie, dvojité videnie, pocit zníženej citlivosti zraku), Nešpecifické,