Title Image

Author: Veronika Andrašiová

oznamovanie kategoria 2

Oznamovanie kategórie práce 2

Čo je to oznamovanie kategórie 2? Kto má túto povinnosť? Dokedy musím oznámiť kategóriu 2 a ako to urobiť? Kto môže kategóriu 2 oznamovať? Čo je oznamovanie kategórie 2 a dokedy je potrebné ho vykonať? Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce