Title Image

Kategória rizika

Pracovna zdravotna sluzba

Čo je nové v zákone 355/2007 Z. z.?

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú podľa novely zákona 355/2007 Z. z. posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík.

pzs

Spísali sme novinky k novele PZS

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou (PZS).

Hluk

Hluk ako faktor pracovného prostredia

Čo je hluk? Jeden z najčastejších faktorov pracovného prostredia Akýkoľvek nepríjemný, rušivý, neprimeraný zvuk vznikajúci, alebo sprevádzajúci pracovné činnosti   V akom priemysle sú zamestnanci najčastejšie exponovaní hlukom ? stavebnom, automobilovom, baníctve, hutníctve, dopravnom, drevospracujúcom, elektrotechnickom, energetickom, výrobe, textilnom, poľnohospodárskom   Aké sú účinky hluku na človeka? Nešpecifické: sťažuje komunikáciu, koncentráciu, resp. vnímanie prostredia