Title Image

ERGONÓMIA zvyšuje zisk

Fakt???......Naozaj
Ergonómia pracovného prostredia

ERGONÓMIA zvyšuje zisk

V súčasnej dobe ergonómia neznamená už len správne nastavenie výšky pracovného stola, pracovnej stoličky, správne zakúpený rozmer pracovného stola, adekvátne nastavená výška monitora, a i. Dnes slovo ergonómia popisuje celkové ovplyvňovanie pracovného prostredia na pohodlie a zdravie zamestnancov. Ide o všetky aspekty pracovného prostredia, ktoré ovplyvňujú samotných zamestnancov, ide tak o osvetlenie, mikroklimatické podmienky, hlukovú expozíciu, psychickú záťaž, fyzickú záťaž, spoluprácu na pracovisku, komunikáciu, vedenie ľudí, monotónnosť, stres, vysoké alebo nízke nároky a i. Celý tento kruh situácii a podmienok ovplyvňuje všetkých nás pracujúcich a organizáciu ako celok.

80% pracujúcich ľudí je v práci nespokojných

Viete, že 80% pracujúcich ľudí je v práci nespokojných (Shift Index Deloitte)? Jeden z troch zamestnancov vážne zvažuje, že chce dať výpoveď a opustiť svoje súčasné pracovné miesto (Mercer LLC)? Čo to znamená pre organizáciu, ak jedna tretina zamestnancov chce opustiť svoje pracovné miesto. Možností ako bolo spomínané vyššie je viacero a jednou z nich je ergonómia spojená s osvetlením, hlukovou expozíciou, pracovný priestor, mikroklimatickými podmienkami, dĺžkou pracovnej doby a i.

Hlavnou zásadou k vytvoreniu takého pracovného miesta, kde zamestnanci budú chodiť radi je odstrániť všetky rušivé vplyvy (zle nastavená klimatizácia/vykurovanie, hluk spôsobujúci nesústredenosť, nesprávna poloha tela vedúca k bolesti chrbtice, nôh, rúk, očí,…) z pracovného prostredia, zamerať sa na potreby jednotlivcov, tak aby bolo vytvorené po všetkých stránkach vhodné pracovné prostredie zvyšujúce efektivitu práce a spokojnosť zamestnancov. Ide o vzájomné pôsobenie. Ak zamestnanec bude pracovať v pracovnom prostredí, v ktorom sa cíti príjemne bude na jednej strane chodiť do práce rád, bude vykonávať svoju prácu efektívne a na druhej strane ak bude svoju prácu robiť efektívne, uvidí za sebou požadovaný výsledok a bude so sebou a svojou prácou spokojný. S čím samozrejme bude spokojné aj vedenie spoločnosti. Aj taká banalita ako sa na prvý pohľad môže zdať je napríklad umelé a denné osvetlenie. Počítač umiestnený oproti oknu, znamená, že zamestnanec bude mať oči smerujúce von oknom a bude mu svietiť slnko aj keď len napríklad zboku do očí, po niekoľkých minútach alebo hodinách sa objavia bolesti hlavy alebo očí. Takéto pracovné prostredie neprináša požadovaný efekt ale práve naopak.

Preto dôslednou analýzou pracovného prostredia, zavedením zmien, odstránením rušivých elementov, overovaním efektivity ergonómie je možné docieliť zlepšenie

Ergonómia, pracovné prostredie

pracovných podmienok a zvýšenie výkonnosti a zdravia pracovníkov. Také zdravie jednotlivých ľudí na pracovisku taktiež ovplyvňuje chod a fungovanie celej organizácie. Ak sú ľudia chorí, práca stojí, komunikácia a spolupráca viazne a viaznu aj zadané úlohy, splňovanie termínov.

 

Žijeme v súčasnej dobe vysokého výskytu rakoviny, cukrovky, srdcových ochorení, ochorení pohybového aparátu a rôznych ďalších. V modernom svete nás tieto ochorenia zabijú s väčšou pravdepodobnosťou ako násilná trestná činnosť, terorizmus alebo havária. Odhaduje sa, že v roku 2011 bolo na celom svete vplyvom terorizmu bolo usmrtených 12 500 ľudí (Národné protiteroristické centrum). V roku 2000-2010 bolo usmrtených 165 000 ľudí (štatistika FBI, USA). Tieto čísla sa však nedajú porovnať s číslami úmrtí na rakovinu a srdcové ochorenia. Viete koľko ľudí zomrie za ROK v USA na srdcové ochorenia? 600 000 ľudí. A koľko ľudí zomrie za ROK v USA na rakovinu? Taktiež 600 000 ľudí. Spolu ide o 1 200 000 ľudí ROČNE. Ide o naše rodiny, priateľov, známych a ich známych,… A už takým jednoduchým krokom ako zmenou ergonómie, môžeme znížiť stres, zlepšiť pohodu, zefektívniť prácu, ozdraviť a zlepšiť svet. POĎME DO TOHO!!!