a
a
a
a
H4
Tu a teraz
MENEJ BYROKRACIE
Všetko zabezpečíme ze Vás
H3
Tu a teraz
MÁTE OTÁZKY?
Sme tu Vás
H2
Tu a teraz
MENEJ BYROKRACIE
Všetko zabezpečíme ze Vás
H1
Tu a teraz
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ
SLUŽBA
Povinnosť zamestnávateľa
previous arrow
next arrow

NEVYZNÁTE SA V PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE?

Máte otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby? Nechcete tráviť čas sledovaním aktuálnej legislatívy? Chcete vedieť čo Vám pracovná zdravotná služba prinesie? Ste na správnom mieste. Predstavujem Vám tri základné piliere pracovnej zdravotnej služby (PZS).

JEDNODUCHOSŤ

Jednoduchosť, ktorá prichádza s mojim mottom zbytočne nezaťažovať zamestnávateľa byrokraciou tak, aby navrhované riešenia boli účinné, rýchle, jednoduché a ekonomicky efektívne.

KVALITA

Kvalita spojená s neustálym vzdelávaním, sledovaním trendov, prinášaním aktuálnej legislatívy, výsledkov odborných článkov a zahraničných výskumov v oblasti zdravia v práci do praxe.

ZDRAVIE

Ochrana zdravia založená na hodnotení, analyzovaní a manažovaní zdravotných rizík nachádzajúcich sa na pracoviskách, na ktoré majú zamestnanci prístup počas výkonu práce. Zúčastňovaní sa na eliminovaní alebo odstránení týchto zdravotných rizík.

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Prinášame Vám kompletný balík služieb v starostlivosti o Vás, Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov. Čo u nás nájdete sú profesionálne služby v oblasti vypracovania Prevádzkových poriadkov, Plánu HACCP a Školení HACCP, Pracovnej zdravotnej služby, Výpočtu výživovej hodnoty, Ergonómie, BOZP a PO.

BLOG

Výhody školenia BOZP online

Online školenie prináša výhody zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia (BOZP) je podmienene legislatívne ako povinnosť zamestnávateľa. Zamestnanca je potrebne oboznámiť s oblasťou BOZP pred nástupom na výkon práce, pri zmene pracovných podmienok a pravidelne minimálne raz za 2 roky.

Čo je nové v PZS počas COVID-19?

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú podľa novely zákona 355/2007 Z. z. posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík.

ERGONÓMIA zvyšuje zisk

V súčasnej dobe ergonómia neznamená už len správne nastavenie výšky pracovného stola, pracovnej stoličky, správne zakúpený rozmer pracovného stola, adekvátne nastavená výška monitora, a i. Dnes slovo ergonómia popisuje celkové ovplyvňovanie pracovného prostredia na pohodlie a zdravie zamestnancov. Ide o …

Fyzická záťaž – manipulácia s bremenami

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom ak na jeho pracovisku ručne pracujú s bremenami?

Hluk ako faktor pracovného prostredia

Čo je hluk? Jeden z najčastejších faktorov pracovného prostredia Akýkoľvek nepríjemný, rušivý, neprimeraný zvuk vznikajúci, alebo sprevádzajúci pracovné činnosti   V akom priemysle sú zamestnanci najčastejšie exponovaní hlukom ? stavebnom, automobilovom, baníctve, hutníctve, dopravnom, drevospracujúcom, elektrotechnickom, energetickom, výrobe, textilnom, poľnohospodárskom   …

Zraková záťaž v pracovnom prostredí

Aké sú prejavy a dopady zrakovej záťaže zamestnancov ? Naša legislatíva uvádza, že zrakové ťažkosti sú: Spojené so zrakovým orgánom (tlak v očiach, pálenie očí, podráždenie, začervenané oči, slzenie očí), Vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní (mihanie pred očami, rozmazané …

karatina toth 1

O mne

Volám sa Katarína Tóth

Prinášam ľuďom nový pohľad na ich pracovné prostredie, v ktorom trávime v priemere 11 rokov nášho života, nový pohľad na možné zdravotné riziká, ktoré sa na pracovisku nachádzajú, o ktorých možno ani netušíte a ktoré môžu vplývať na Vaše zdravie a zdravie Vašich spolupracovníkov. Prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (PZS) prinavraciam zdravie v práci.