Back

photo 1461988625982 7e46a099bf4f scaled

Ergonómia

Správne nastavená ERGONÓMIA zvyšuje efektivitu a produktivitu práce, zvyšuje sústredenosť a zvyšuje pracovný komfort. Cieľom ergonómie je snaha prispôsobiť pracovné miesto individuálnym potrebám zákazníka tak, aby svojim tvarom čo najviac odpovedal fyziológii ľudského tela, vykonávaných pracovných činností a pracovného prostredia.

Egonómia

z gréčtiny: ergon= práca + nomos = zákony) je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím ktoré ho obklopuje