Back

2pracovna zdravotna sluzba

Pracovná zdravotná služba

Od 1.8.2014 platí na Slovensku novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kedy každý zamestnávateľ je povinný pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (PZS). PZS poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu/auditu. Viac o tom čo je to pracovná zdravotná služba sa dozviete v nasledujúcom blogu: Čo musíte vedieť o pracovnej zdravotnej službe. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Výsledok auditu

Zhodnotenie zdravotného rizika na danom pracovisku, kategorizácia prác a pracovných činnosti, návrh na eliminovanie a/alebo odstránenie zdravotného rizika .

Platnosť od

01. august 2014