Back
BOZP sluzby

Našim cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých zamestnancov prostredníctvom zákonne stanovených postupov. Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie, komplexné poradenstvo so zameraním na bezpečnosť na pracovisku, organizovanie vstupných a periodických školení a taktiež online školenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.