Title Image

Kategórie rizika Tag

oznamovanie kategoria 2

Oznamovanie kategórie práce 2

Čo je to oznamovanie kategórie 2? Kto má túto povinnosť? Dokedy musím oznámiť kategóriu 2 a ako to urobiť? Kto môže kategóriu 2 oznamovať? Čo je oznamovanie kategórie 2 a dokedy je potrebné ho vykonať? Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce

Zraková záťaž

Zraková záťaž v pracovnom prostredí

Aké sú prejavy a dopady zrakovej záťaže zamestnancov ? Naša legislatíva uvádza, že zrakové ťažkosti sú: Spojené so zrakovým orgánom (tlak v očiach, pálenie očí, podráždenie, začervenané oči, slzenie očí), Vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní (mihanie pred očami, rozmazané videnie, dvojité videnie, pocit zníženej citlivosti zraku), Nešpecifické,

pzs

Spísali sme novinky k novele PZS

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou (PZS).

Hluk

Hluk ako faktor pracovného prostredia

Čo je hluk? Jeden z najčastejších faktorov pracovného prostredia Akýkoľvek nepríjemný, rušivý, neprimeraný zvuk vznikajúci, alebo sprevádzajúci pracovné činnosti   V akom priemysle sú zamestnanci najčastejšie exponovaní hlukom ? stavebnom, automobilovom, baníctve, hutníctve, dopravnom, drevospracujúcom, elektrotechnickom, energetickom, výrobe, textilnom, poľnohospodárskom   Aké sú účinky hluku na človeka? Nešpecifické: sťažuje komunikáciu, koncentráciu, resp. vnímanie prostredia

Význam pracovnej zdravotnej služby

Význam pracovnej zdravotnej služby

Podľa publikácie Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014 z dielne Národného centra zdravotníckych informácii (Ročník 2015) bolo v roku 2014 v Slovenskej republike hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych