Title Image

3 jednoduché kroky vedúce k zdraviu v kanceláriách

Ako na to?
kancelárie, administratívne priestory, pracovisko, zdravie

3 jednoduché kroky vedúce k zdraviu v kanceláriách

1. júna 2015 British Journal of Sports Medicine publikoval vedecký článok s názvom: Sedavé zamestnanie/kancelárie: odborné vyjadrenie k rastúcej potrebe zmeny k lepšiemu zdraviu a produktivite (The sedentary office: an expert statement on the growing case for change towards better health and productivity).

Toto odborné vyjadrenie k rastúcej potrebe zmeny k lepšiemu zdraviu a produktivite vzniklo na základe popudu organizácie Public Health England a organizácie Active Working CIC. Tieto dve organizácie požiadali medzinárodnú skupinu odborníkov z Anglicka, Ameriky a Austrálie, aby poskytli návod pre zamestnancov ako dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu, ako zlepšiť pracovnú produktivitu a efektivitu prostredníctvom každodenného správania sa na pracovisku (sedavá práca, práca v stoji, ľahká pohybová aktivita,…).

Podnetom k zvolaniu medzinárodných odborníkov bol nárast pozornosti venovanej problematike práci v stoji a sede či už v novinách, časopisoch, dokumentoch alebo v televízii. Aby nedošlo k dezinformovaniu verejností cez tlač a média, vznikol súbor odporúčaní ako, kedy, koľko a prečo je vhodné stáť v práci. Nakoľko v tejto oblasti (práca v stoji) nie je doposiaľ vykonaná žiadna štúdia medzinárodní odborníci vychádzali z niektorých bodov dlhotrvajúcej epidemiologickej štúdie a štúdie o tom ako zamestnancov primäť k tomu, aby v práci stáli a/alebo sa častejšie pohybovali.

Tu sú 3 základné odporúčania:

1. tí zamestnanci, ktorí väčšinu času v práci trávia na stoličke, by sa mali spočiatku zamerať na to, aby v práci stáli minimálne 2 hodiny a zapojili do pracovného zvyku aj jednoduché pohybové aktivity, ako je napríklad jednoduchá prechádzka. Postupne je vhodné tento čas strávený v stoji zvýšiť na 4 hodiny/denne v práci, ale postupne nie naraz. K dosiahnutiu tohto cieľa je vhodné usporiadať pracovný stôl na typ “sit-stand desk”, kedy v prípade lacnej verzii si pod notebook podložíte krabice/knihy a v prípade drahšej si zvolíte výškovo ľahko nastaviteľný stôl/podložky pod notebook.

2. sedavá práca by mala byť pravidelne prerušovaná prácou v stoji,

3. rovnako ako je potrebné vyhýbať sa dlhodobému statickému sedeniu, je potrebné vyhýbať sa aj dlhodobému statickému státiu. Vhodné je zamerať sa taktiež na zlepšenie výživy, zníženie konzumácie alkoholu, vyhýbanie sa fajčeniu a stresu.

Prečo je potrebné striedať pohodlné sedenie v ergonomickej stoličke s prácou v stoji a s jednoduchou pohybovou aktivitou?

Práca v stoji sa považuje za pohybovú aktivitu s nízkou intenzitou, kedy za minútu môže človek spáliť 0,5-2,0 kcal. Práca v stoji môže zlepšiť produktivitu v práci, angažovanie sa v práci a zníženie počtu absencii.

Zamestnanec v priemere 65-75% pracovného času trávi sedením za stolom. Šesť hodín strávených v sede vám však môže priniesť problémy ako diabetes 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia, obezitu, úzkosť, rakovinu, predčasnú smrť, a to nechceme. Porovnaním zdravotného stavu ľudí tých čo sedia čo najmenej s tými čo sedia veľa vzišlo, že sedavé správanie môže znamenať viac ako dvojnásobné riziko vzniku diabetes 2. typu, kardiovaskulárnych ochorení, 13%-17% vyššie riziko rakoviny a predčasného úmrtia. Navyše každá hodina strávená naviac sledovaním televízie (ďalšie sedenie) znamená nárast rizika o 10% pre vznik diabetes 2. typu a 7,5% pre vznik kardiovaskulárnych ochorení.

Ako pracovať zdravšie?

– každých dvadsať minút sa prejsť,
– striedať sedavú polohu s polohou v stoji,
– používať namiesto výťahu schody,
– využívať tlačiareň na vzdialenejšom mieste firmy,
– častejšie sa prechádzať k tlačiarni,
– počas telefonického rozhovoru, stáť alebo sa prechádzať,
– neposielať e-mail kolegom, ale sa prejsť k ním a správu im odovzdať osobne,
– nenosiť si vodu vo fľaši, ale častejšie sa prejsť po vodu,
– využívať exteriérové priestory na rozhovory, porady,
– počas rozhovoru s kolegami v kancelárii stáť nie sedieť,
– …

Toto je len niekoľko typov pre ľahké pohybové aktivity v práci a je na každom z nás, na každom pracovnom tíme ako si tieto typy prispôsobí a vytvorí nové. Zdravie sa vám poďakuje. Odporúčanie vedcov znie znížiť sedavé správanie, zvýšiť pohybovú aktivitu v práci, doma a vo voľnom čase a dosiahnuť oproti sedavému spôsobu života nárast spotreby približne 1000kcal/týždeň (150 minút fyzickej aktivity týždenne) oproti sedavému správaniu.