Title Image

Prečo pracovná zdravotná služba pre kancelárie

Dôvody?
kancelária, administratívne priestory, kancelárska práca, administratívna práca

Prečo pracovná zdravotná služba pre kancelárie

Veľmi často sa stretávam s otázkou, prečo je pracovná zdravotná služba potrebná pre administratívne priestory? Väčšina zamestnávateľov schvaľuje zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre výrobnú činnosť, drevospracujúci priemysel, pracoviská kde sú zamestnanci exponovaní faktorom práce ako hluk, vibrácie, žiarenie,… Ale nie je im jasné prečo zamestnávateľ musí zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ak zamestnanci vykonávajú “iba” administratívnu prácu. V rozhovore vzniká otázka: aké riziká môžu hroziť zamestnancovi v kancelárii? V tomto blogu sa preto budem venovať zodpovedaniu tejto poslednej otázky.

Aké práce vykonáva zamestnanec v kancelárii?

– príde do práce (v lepšom prípade peši/na bicykli),

– v práci sedí na stoličke pred počítačom a pracuje s počítačovou myšou, klávesnicou, monitorom alebo notebookom, vybavuje telefóny, občas sa prejde po pracovisku, porozpráva sa s kolegami/kolegyňami,

– zapája kognitívne (poznávacie) procesy: vnímanie, učenie, pamäť, pozornosť, imaginácia (predstavivosť), myslenie,

– v prípade potreby prenesie šanón, predmety z bodu A do bodu B,

– pod časovým tlakom sa snaží splniť svoju úlohu v požadovanom termíne a kvalite,

– stresuje sa či splní očakávania svojho nadriadeného,

– sedí a počúva na porade,

– odreaguje sa rozmýšľaním čo bude robiť po práci (nákup / varenie / šport / priatelia / rodina / kultúra / vzdelávanie/…),

– teší sa z dobre vykonanej práce alebo je znepokojený/frustrovaný z práce a odchádza z práce.

Z toho vyplýva, že zamestnanec väčšinu času pravdepodobne pracuje v sede a vykonáva psychicky a senzoricky náročnú prácu. Aké zdravotné riziká predstavuje takéto pracovné nasadenie si povieme v nasledujúcich riadkoch.

 

Čo môže spôsobiť dlhodobé každodenné sedenie?

–  V prvom rade ide o bolesti chrbtice, bolesti hlavy, únava očí, rozmazané videnie, zníženie koncentrácie, tuhnutie a ochabovanie svalov…rýchlo spozorovateľné, že máme problém.

– Z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k obezite, diabetu 2. typu, hemoroidom, srdcovocievnym ochoreniam…čo zistíme až po niekoľkých rokoch sedavej práce.

Predstavme si zamestnanca, ktorý v práci dlhodobo sedí šesť až osem hodín. U takéhoto zamestnanca sa môžu vplyvom nevhodného pracovného prostredia a/alebo organizácie práce a odpočinku vyskytovať bolesti či už hlavy, chrbtice, končatín alebo očí. Po určitom čase môže vzniknúť choroba z povolania, iné poškodenia zdravia a/alebo môže dôjsť k vzniku ochorení, ktoré sú dnes označované ako civilizačné: obezita, diabetes 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a iné.

 

Môže mať dlhodobe sedenie v práci vplyv na koncentráciu?

Čo si však veľa zamestnávateľov neuvedomuje je, že nevhodné pracovné prostredie nevplýva len na zdravie zamestnancov, ale vplýva aj na ich koncentráciu. Nevhodné pracovné prostredie môže vyúsťovať do zníženej koncentrácie zamestnancov, a teda k dosahovaniu nižšieho výkonu (t.j. znížený výkon znamená znížené zisky pre firmu).

Preto vhodné pracovné prostredie predstavuje predpoklad zdravých, spokojných, výkonných, produktívnych a kreatívnych zamestnancov, čo je predpokladom úspešnej firmy.