Title Image

Pracovná zdravotná služba

Význam pracovnej zdravotnej služby

Význam pracovnej zdravotnej služby

Podľa publikácie Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014 z dielne Národného centra zdravotníckych informácii (Ročník 2015) bolo v roku 2014 v Slovenskej republike hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych