Back

STE NA SPRÁVNOM MIESTE

NEVYZNÁTE SA V PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE, BOZP a iných povinných službách?

Máte otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby, BOZP a iných povinných služieb? Nechcete tráviť čas sledovaním aktuálnej legislatívy? Ste na správnom mieste. Predstavujem Vám tri základné piliere našich služieb.

Prvý pilier
ZDRAVIE

Ochrana zdravia založená na hodnotení, analyzovaní a manažovaní zdravotných rizík nachádzajúcich sa na pracoviskách, na ktoré majú zamestnanci prístup počas výkonu práce. Zúčastňovaní sa na eliminovaní alebo odstránení týchto zdravotných rizík.

Druhý pilier
JEDNODUCHOSŤ

Jednoduchosť, ktorá prichádza s mojim mottom zbytočne nezaťažovať zamestnávateľa byrokraciou tak, aby navrhované riešenia boli účinné, rýchle, jednoduché a ekonomicky efektívne.

Tretí pilier
KVALITA

Kvalita spojená s neustálym vzdelávaním, sledovaním trendov, prinášaním aktuálnej legislatívy, výsledkov odborných článkov a zahraničných výskumov v oblasti zdravia v práci do praxe.

ČO A PREČO ROBÍM

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Prinášame Vám kompletný balík služieb v starostlivosti o Vás, Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov. Čo u nás nájdete sú profesionálne služby v oblasti Bezpečnostnotechnickej služby, Pracovnej zdravotnej služby, Prevádzkových poriadkov, Plánu HACCP a Školení HACCP, Výpočtu výživovej hodnoty, Ergonómie.

O mne

Mgr. Katarína Szilágyiová

Prinášam ľuďom nový pohľad na ich pracovné prostredie, v ktorom trávime v priemere 11 rokov nášho života, nový pohľad na možné zdravotné riziká, ktoré sa na pracovisku nachádzajú, o ktorých možno ani netušíte a ktoré môžu vplývať na Vaše zdravie a zdravie Vašich spolupracovníkov. Prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (PZS) prinavraciam zdravie v práci.

BLOG

LEGISLATÍVA, VÝSLEDKY VÝSKUMOV

Legislatívu, svoje skúsenosti a odborné vedomosti Vám prinášam v mojich blogoch, ktoré sú určené zamestnávateľom, zamestnancom, všetkým ktorí chcú mať zdravé, podnecujúce a príjemné pracovné prostredie s dosahovaním tých najvyšších cieľov.

Naši klienti

Nechajte spätnú väzbu