Title Image

Oznamovanie kategórie práce 2

oznamovanie kategoria 2

Oznamovanie kategórie práce 2

Čo je to oznamovanie kategórie 2? Kto má túto povinnosť? Dokedy musím oznámiť kategóriu 2 a ako to urobiť? Kto môže kategóriu 2 oznamovať?

Čo je oznamovanie kategórie 2 a dokedy je potrebné ho vykonať?

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie, ustanovuje § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. Údaje sa oznamujú vždy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Avšak pozor! V roku 2020 nastala zmena v termíne oznamovania. V roku 2019 bolo možné nahlásiť kategóriu 2 najneskôr do 30. 06 2019, vzhľadom na fakt, že sa táto povinnosť uplatňovala prvýkrát, v roku 2020 budú úrady verejného zdravotníctva považovať povinnosť nahlásiť kategóriu 2 za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané do 28.02.2020.

Kto má povinnosť nahlásiť kategóriu 2?

Zamestnávateľ oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 na základe vypracovaného posudku o riziku, ktorého súčasťou je aj kategorizácia prác, tzn. zradenie prác do príslušných kategórií (1 – 4) podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré zamestnávateľovi vypracovala príslušná pracovná zdravotná služba. Každý zamestnávateľ, by mal mať vedomosti o tom, aké práce sú na jeho pracovisku zaradené do kategórie 2 a tie aj hlásiť.

Ak zamestnávateľ tento posudok o riziku nemá, musí sa obrátiť na pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu ho vypracuje. Nemôže spoliehať na vlastné domnienky a zaraďovať zamestnancov do kategórie 2, ak nemá vypracovaný už spomínaný písomný dokument. Ak posúdenie zdravotných rizík nemáte vypracované, môžete nás kontaktovať. Radi Vám poradíme a pomôžeme s akoukoľvek otázkou na e-mailovej adrese: pzs.kucharova@gmail.com, pzs.andrasiova@gmail.com alebo na telefónnom čísle: +421948039413, +421948914713.

Ako nahlásiť kategóriu 2?

Možnosti ako oznámenie kategórie 2 vykonať sú 2:

  1. vyplnenie formulára priamo z internetovej stránky úradu verejného zdravotníctva SR
  2.  vyplnenie formulára na stránke slovensko.sk, ktoré si vyžaduje elektronický občiansky preukaz s čipom

Podmienkou však je, že oznamovanie kategórie 2 je možné urobiť iba jedným z vybraných spôsobov.

Uložený súbor vo formáte xml, zašlite na email kategoria2@uvzsr.sk.

Vyplnenie formulára cez stránku ÚVZ SR

Elektronický formulár pre nahlasovanie kategórie 2 nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva, v časti „kategória práce 2“. Po kliknutí na odkaz „elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2“ sa vám otvorí čistý formulár, do ktorého je potrebné vypísať požadované údaje a zaškrtnúť faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci exponovaní v kategórii 2.

Následne, si môžete formulár skontrolovať kliknutím na tlačidlo „skontrolovať“ a takto vypísaný formulár uložiť, kliknutím na tlačidlo „uložiť“.

V prípade nejasností pri vypĺňaní formulára kliknite na odkaz „odpovede na často kladené otázky – FAQ“, alebo sa poraďte so svojou pracovnou zdravotnou službou.

Musí oznamovanie kategórie 2 spraviť len zamestnávateľ?

Zákon presne nedefinuje, kto musí nahlasovanie vykonať. Nemusí to byť sám zamestnávateľ, ale môže touto úlohou poveriť aj iného pracovníka, ktorý má k dispozícií zoznam zamestnancov k 31.12.2019. Zároveň, môže zamestnávateľ poveriť týmto nahlasovaním pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu vyplní a odošle formulár. Avšak je dôležité upozorniť na fakt, že pracovná zdravotná služba nemá povinnosť toto oznamovanie vykonávať a teda, povinnosť oznámiť kategóriu 2 sa nevzťahuje na pracovnú zdravotnú službu, ale na zamestnávateľa.

Čo v prípade, že nenahlásim kategóriu 2?

Ak zamestnávateľ nesplní túto povinnosť v stanovenom termíne, dopúšťa sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva a hrozí mu pokuta vo výške od 150 do 20 000 eur.