STE NA SPRÁVNOM MIESTE

NEVYZNÁTE SA V PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE?

Máte otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby? Nechcete tráviť čas sledovaním aktuálnej legislatívy? Chcete vedieť čo Vám pracovná zdravotná služba prinesie? Ste na správnom mieste. Predstavujem Vám tri základné piliere pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Prvý pilier PZS
ZDRAVIE

Ochrana zdravia založená na hodnotení, analyzovaní a manažovaní zdravotných rizík nachádzajúcich sa na pracoviskách, na ktoré majú zamestnanci prístup počas výkonu práce. Zúčastňovaní sa na eliminovaní alebo odstránení týchto zdravotných rizík.

Druhý pilier PZS
JEDNODUCHOSŤ

Jednoduchosť, ktorá prichádza s mojim mottom zbytočne nezaťažovať zamestnávateľa byrokraciou tak, aby navrhované riešenia boli účinné, rýchle, jednoduché a ekonomicky efektívne.

Tretí pilier PZS
KVALITA

Kvalita spojená s neustálym vzdelávaním, sledovaním trendov, prinášaním aktuálnej legislatívy, výsledkov odborných článkov a zahraničných výskumov v oblasti zdravia v práci do praxe.

ČO A PREČO ROBÍM

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Prinášame Vám kompletný balík služieb v starostlivosti o Vás, Vašu spoločnosť a Vašich zamestnancov. Čo u nás nájdete sú profesionálne služby v oblasti vypracovania Prevádzkových poriadkov, Plánu HACCP a Školení HACCP, Pracovnej zdravotnej služby, Výpočtu výživovej hodnoty, Ergonómie, BOZP a PO.

O mne

Mgr. Katarína Szilágyiová

Prinášam ľuďom nový pohľad na ich pracovné prostredie, v ktorom trávime v priemere 11 rokov nášho života, nový pohľad na možné zdravotné riziká, ktoré sa na pracovisku nachádzajú, o ktorých možno ani netušíte a ktoré môžu vplývať na Vaše zdravie a zdravie Vašich spolupracovníkov. Prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (PZS) prinavraciam zdravie v práci.

BLOG

LEGISLATÍVA, VÝSLEDKY VÝSKUMOV

Legislatívu, svoje skúsenosti a odborné vedomosti Vám prinášam v mojich blogoch, ktoré sú určené zamestnávateľom, zamestnancom, všetkým ktorí chcú mať zdravé, podnecujúce a príjemné pracovné prostredie s dosahovaním tých najvyšších cieľov.

Naši klienti


Nechajte spätnú väzbu