Zákon 355/2007 Z. z. Tag

Prečo ju mať?
pzs

Spísali sme novinky k novele PZS

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou (PZS)....

Rizikové kategórie

Čo sú to kategórie rizika? Vysvetlenie

Poďme si to pekne vysvetliť. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozdeľuje jednotlivé práce podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu...