Pracovná zdravotná služba

Prečo ju mať?
Rizikové kategórie

Čo sú to kategórie rizika? Vysvetlenie

Poďme si to pekne vysvetliť. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozdeľuje jednotlivé práce podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu...